AKREDITACIJE

Press akreditacije

Za press akreditacije Novinari trebaju popuniti obrazac koji se nalazi na ovoj stranici. Pratećoj tehničkoj ekipi se ne izdaju akreditacije, ali oni imaju pristup na sva mjesta kao i novinar u čijoj su pratnji.

Pro akreditacije

Prijave za profesionalne akreditacije

Profesionalne su akreditacije namijenjene filmskim umjetnicima, producentima, distributerima, predstavnicima filmskih festivala, ostalim profesionalcima i kritičarima i novinarima.

 

Sve akreditacije se podižu prvog dana festivala na festivalskoj recepciji.

Splitski filmski festival / Međunarodni festival novog filma zadržava pravo odbijanja zahtjeva za akreditaciju.

Obrazac za prijavu
Akreditacije