Press akreditacije

Za press akreditacije Novinari trebaju popuniti obrazac koji se nalazi na ovoj stranici. Pratećoj tehničkoj ekipi se ne izdaju akreditacije, ali oni imaju pristup na sva mjesta kao i novinar u čijoj su pratnji.

Pro akreditacije

Prijave za profesionalne akreditacije

Profesionalne su akreditacije namijenjene filmskim umjetnicima, producentima, distributerima, predstavnicima filmskih festivala, ostalim profesionalcima i kritičarima i novinarima.

 

Sve akreditacije se podižu prvog dana festivala na festivalskoj recepciji.

Splitski filmski festival / Međunarodni festival novog filma zadržava pravo odbijanja zahtjeva za akreditaciju.

Obrazac za prijavu
Akreditacije