SLOBODNA DALMACIJA – Bekim Sejranović: Filmovi bi trebali ići ispred vremena