Slobodna Dalmacija – STFF je bolji za učenje od Mostre